วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบรับการประเมินคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

“WIC TOGETHER

Read more

กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

WARIN SCOUT TEAM ๑๕

Read more