วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีกับ นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วิทยาลัยการอาชีพวาริ

Read more

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีกับ นายศศิพงษ์ เงินบำรุง เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยการอาชีพวาริ

Read more

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (e – SAR)

วิทยาลัยการอาชีพวาริ

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR

การอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read more

จัดประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.

                  วิ

Read more

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานบรางวัล ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 30  มีนาคม  2566

วิทยาลัยการอาชีพวาริ

Read more