กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

WARIN SCOUT TEAM ๑๕

Read more

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ พร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ &

Read more

รับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือเนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับกลุ่มจังหวัด สถานศึกษาขนาดกลาง

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์

Read more