กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

WARIN SCOUT TEAM
⚜️⚜️⚜️ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ( สถานศึกษาขนาดกลาง )
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์ นางชื่นจิต เดชโยธิน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นำทีมคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และตัวแทนลูกเสือวิสามัญ รับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สถานศึกษาขนาดกลาง)
กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ ⚜️⚜️⚜️