วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่น-2565 30 กันยายน 2564

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กันยายน 2564

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาและราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 14 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 10 พฤศจิกายน 2563

ประกาศจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2563

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ตุลาคม 2563

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 29 ตุลาคม 2563

 

Loading