วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ประกาศรับสมัครงาน

 ประกาศ link การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา B-Net
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่นั่งสอบ และสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2565
 ประกาศ link การจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาพลศึกษา
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง สาขาวิชาพลศึกษา
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( ตำแหน่งครู ) 
 ประกาศรับสมัครครูช่างโลหะการครั้งที่ 2 
 ประกาศรายชื่อพนังงานราชการผ่านครั้งที่ 1
 ประกาศรับสมัครครูช่างโลหะการ 30/06/2564
 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ 30/06/2564
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 รับสมัครบุคคลากรเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา และพนักงานขับรถ 1 อัตรา
 รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
 ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)  8 มกราคม 2564
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราว  17 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่งานการเงิน)  30 ตุลาคม 2563
 รับสมัครครูการบัญชี  30 ตุลาคม 2563
 เรื่อง การลงทะเบียน และการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563  28 ตุลาคม 2563

Loading