วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ผู้บริหารสถานศึกษา

คณะผู้บริหารสถานศึกษา

 • นางสุวนิจ สุริยพันตรี
  ผู้อำนวยการ
  • นางชื่นจิต เดชโยธิน
   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ
  • นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์
   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
  • นางพิศมัย นิติศักดิ์
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  • นายธนกร อ่อนละมัย
   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ

Loading