แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

นายวุฒิพงศ์ วิมลพัชร

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 094-6612645

ห้องเรียนออนไลน์

นางสาวปวิตรา มังพรมมา

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 093-5808511

ห้องเรียนออนไลน์

 

นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 061-0290499

ห้องเรียนออนไลน์

 

นายบุญเกียรติ ใจสว่าง

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 088-9519395

ห้องเรียนออนไลน์

 

Loading