วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

แผนผังบุคลากรงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • นางสุวนิจ สุริยพันตรี
  ผู้อำนวยการ
  • นางชืนจิต เดชโยธิน
   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   • นายบุญเกียรติ ใจสว่าง
    หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
    • นายยงยุทธ สิงห์ครุฑ
     เจ้าหน้าที่งานศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

เอกสารงานศูนย์

Loading