งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


 

ผลงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ “รางวัลรองชนะเลิศ”