งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

แผนผังบุคลากรงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

  รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

 

 

วิจัยในชั้นเรียน

  วิจัยในชั้นเรียน

 

 


 

ผลงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ “รางวัลชนะเลิศ”

 


 

ผลงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ “รางวัลรองชนะเลิศ”