วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ช่างไฟฟ้า

นายศิวะลักษณ์  คำพุ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

โทร : 081-3932547

ห้องเรียนออนไลน์

นายวิษณุ   โสมเกตรินทร์

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

โทร : 084-829-0491

ห้องเรียนออนไลน์

นายอานุภาพ  แสนทวีสุข

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

โทร : 065-995-2859

นายยศวรรธน์  มณีกรรณ์

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

โทร : 093-398-5778

ห้องเรียนออนไลน์

นายประกาศิต  เอี่ยมมาลา

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

โทร :062-575-2525

ห้องเรียนออนไลน์

Loading