วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

แผนกวิชาช่างยนต์

นายธฤบดี อ่อนน้อม

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

โทร : 061-899-6514

ห้องเรียนออนไลน์

นายเทพรัตน์ แมนสถิตย์

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

โทร : 086-0283065

ห้องเรียนออนไลน์

นายอรรฐพล ภูดวงดาษ

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

โทร : 085-0978933

ห้องเรียนออนไลน์

นายเทพโยธิน ปิ่นเพ็ชร

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

โทร : 095-4702429

ห้องเรียนออนไลน์

นายสหรัฐ  ไชยสัจ

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

โทร : 064-0057014

ห้องเรียนออนไลน์

นายเจตริน  อุทโท

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

โทร : 064-623-2858

ห้องเรียนออนไลน์

นายสงกรานต์  หวังแนบกลาง

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

โทร : 062-464-1205

ห้องเรียนออนไลน์

Loading