วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

แผนกวิชาการตลาด

นางสาวลำใย นียาทองหลาง

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

โทร : 094-8795295

ห้องเรียนออนไลน์

นางศริษา สาระวัล

ครูประจำแผนกวิชาการตลาด

โทร : 094-2673232

ห้องเรียนออนไลน์

นางสาวอินทร์ธุอร  หงษา
ครูประจำแผนกวิชาการตลาด

โทร : 094-5420486

Loading