วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ปรัชญา

  “ล้ำเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปี่ยมพลปัญญา มุ่งพัฒนาชาติ”

Loading