วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานบรางวัล ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 30  มีนาคม  2566

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา

เพื่อรับรางวัลพระราชทานบรางวัล   ประจำปีการศึกษา   2565

30  มีนาคม  2566