วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีกับ นายศศิพงษ์ เงินบำรุง เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีกับ
นายศศิพงษ์ เงินบำรุง เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Loading