วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีกับ นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีกับ นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ