วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอแสดงความยินดี กับ นายณัฐกฤต แสงสว่าง

     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอแสดงความยินดี กับ นายณัฐกฤต แสงสว่าง ครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
     ขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง