วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอแสดงความยินดี กับ นางชื่นจิต เดชโยธิน

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอแสดงความยินดี กับ นางชื่นจิต เดชโยธิน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีด้วย เป็นอย่างยิ่งค่ะ