การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  นายยศพล เวณุโกเศษรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่งค่ะ