วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอต้อนรับ นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

27 กุมภาพันธ์  2566

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอต้อนรับ นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คณะกรรมารประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ