จัดประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.

        อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ
          วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จัดประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566   วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.
นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางชื่นจิต เดชโยธิน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ,นางพิศมัย นิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ,นายธนกร อ่อนละมัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประกอบด้วย ดร.สุธารัตน์ ศรีทอง วิทยากร และ นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์ วิทยากร ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 / 2566 ตามที่สำนักอำนวยการ สำนักคณะกรรมการการนอาชีวศึกษาขอความร่วมมือให้สถานศึกษาที่มีข้าราชการและ พนักงานราชการปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาแห่งนี้ ดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมวารินนคร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

Loading