การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ระหว่างวันที่  4-5 เมษายน  2566  ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ  รีสอร์ท  จ. อุบลราชธานี