วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (e – SAR)

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (e – SAR)

Loading