วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวนฤมล จันทรเสนา

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวนฤมล จันทรเสนา ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีด้วย เป็นอย่างยิ่งค่ะ

Loading